Virat Kohli & Anushka Sharma grieves the death of their beloved Pet Dog!

Virat Kohli & Anushka Sharma grieves the death of their beloved Pet Dog!