Shikhar Dhawan’s ‘Quarantine look”, got a frenzy nickname from Harbhajan Singh

Shikhar Dhawan’s ‘Quarantine look”, got a frenzy nickname from Harbhajan Singh