Shahid Afridi buys Mushfiqur Rahim’s Bat in COVID-19 Charity Auction!

Shahid Afridi buys Mushfiqur Rahim’s Bat in COVID-19 Charity Auction!