Babar Azam praises Virat Kohli & said he wants to be Like Him!

Babar Azam praises Virat Kohli & said he wants to be Like Him!